Vítejte na informačním webu k ESF projektu ČVUT

Projekt má hlavní cíle zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, snížení studijní neúspěšnosti studentů a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy. Tyto cíle jsou naplňovány přes 14 klíčových aktivit, které jsou v navrženy v přímé návaznosti na Dlouhodobý záměr ČVUT a přílohu Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na období 2016-2020.